Características para poder ser elegible para H&C

Explicación sobre cuáles son las características para poder ser elegible para H&C